Daily Archives: 13/12/2018

Bipolarni teološki položaj o Papinstvu

 

Na blogu O dosta toga i što dublje ( http://odostatogaistodublje.blogspot.com/2018/12/sazetak-teologije-fsspx.html postavljena je izjava francuskog biskupa FSSPX-a Tissier de Malleraisa koja otkriva shizofreniju i bipolarnost teološkog položaja o Papinstvu.

Pitanja na koja FSSPX ne može pronaći katolički odgovor na problem koji se pojavio nakon odlaska pape Pija XII. svima iz navedenog položaja, upravo leži u jednostavnoj činjenici što se zanemaruje učenje Katoličke Crkve o Papinstvu i postavlja se konstrukt biskupa Marcela Lefebvrea na dvije fundamentalne poluge: “vječni Rim” i “modernistički Rim”, te se iz njega balansira i odlučuje što je katolicizam i hereze modernizma u jednoj osobi koju oni smatraju Papom.

Kako Papa “Vječnog Rima” istodobno može biti Papa lažnoj religiji “Modernističkog Rima” i obratno?

Zašto vjeruju da se pravovjerni “Vječni Rim” preobrazi u krivovjerni “Modernistički Rim” u jednoj te istoj osobi koju smatraju Papom?

Naravno, antikatolički položaj da Papa može naučavati hereze i zablude, biti Papa lažnoj religiji i propisivati štetnu crkvenu disciplinu i dalje ostati Papa, upravo leži u uskogrudnom pogledu u jednu središnju točku koja je poznata kao Ex Catedra naučavanje, odnosno proglašavanje dogme – a Učiteljstvo koje hijerarhijski proizlazi od Svete Stolice se može ignorirati neprihvaćanjem ili odbijanjem, velika je zabluda navedenog položaja.

Jedan od primjera su papinske enciklike koje su obvezne za vjerovanje svakom katoliku. FSSPX i ostatak R&R kampa upravo odbija priznati enciklike modernističkog Rima i sami upadaju u navedeni bipolarni poremećaj i raskol s modernistima, ali upadaju u raskol i s Katoličkom Crkvom jer priznavaju materijalne i formalne heretike i uzurpatore Svete Stolice Papama koji promiču lažnu religiju modernističkog Rima.

Ponovno obratite pažnju na izjavu francuskog biskupa i povežite stvari na katolički način.

Traži se katolička logika protiv logike FSSPX-a i ostatka R&R kampa!

 

 

Dijabolična teološka dezorijentiranost FSSPX-a o papinstvu otvara put mnogim zabludama i na koncu herezama pod utjecajem krivovjernog modernističkog Rima.

Shizofrena potreba za punim priznanjem i zajedništvom koje očekuju od ‘modernističkog pape’: upravitelja lažne Novus Ordo religije i ‘predstavnika’ “Vječnog Rima”. Razlog? Žele preobratiti Moderniste!

Modernisti žele preobratiti FSSPX!

Koplja se trenutno lome u pregovorima oko “doktrinarnih pitanja”. Netko će na kraju popustiti i napokon će zavladati kompromis i intimnije vječno zajedništvo s krivovjernim modernističkim Rimom, odnosno s Novus Ordo ‘papom’ poput onoga u Ecclesia Dei.

Tradicionalni katolički bloger i sedevakantist Introibo je temeljitije obradio temu opasnih zabluda R&R kampa o Papinstvu:

http://introiboadaltaredei2.blogspot.com/2018/12/the-schizophrenic-church-of-r-r_10.html?m=1

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine - from Kentucky Graze on Truth from the Catholic Church

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

totalitarizam - politička korektnost - homoseksualizacija društva u cilju depopulacije - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine - from Kentucky Graze on Truth from the Catholic Church

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

totalitarizam - politička korektnost - homoseksualizacija društva u cilju depopulacije - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

%d blogeri kao ovaj: