Monthly Archives: Ožujak 2017

Izjava – Nadbiskup Marcel Lefebvre: Rim je u apostaziji

Nadbiskup Lefebvre na jednoj od mnogih konferencija za novinstvo

Nadbiskup Lefebvre na jednoj od konferencija za novinstvo

 

Nadbiskup Marcel Lefebvre je osudio krivovjerne dekrete II. Vatikanskog sabora. Sudionik je pastoralnog sabora i odbija potpisati dekrete o ekumenizmu, kolegijalnosti, vjerskoj slobodi i neke druge dokumente. Naravno, upada u oči njegova izjava da se II. Vatikanski sabor može tumačiti i u svjetlu Tradicije (pravovjerja).

Takva konstatacija ostavlja prostora činjenici da je msgr. Lefebvre bio definitivno naklonjen kompromisu s modernistima jer ih je smatrao crkvenim autoritetima unatoč njihovim javnim herezama i zabludama.

Francuski je nadbiskup, naime, imao i puno svjetlih trenutaka koji nam otkrivaju strašnu krizu otpada od katoličke vjere kojom se Rim (Vatikan) kontaminirao.

Modernisti su skloni lažima, prijevarama, manipulaciji; kako bi realizirali destruktivne planove preobrazbe ‘koncilske Crkve’ u humanističku religiju koja će otvoriti vrata svim lažnim religijama, poganskim i humanističkim filozofijama i relativističkim strujama – neprijateljima Katoličke Crkve.

Osnivač SSPX-a nadbiskup Lefebvre o odnosima s Rimom:

 

Biskup Blaise Kurz na liniji tridentskih dogmatskih dekreta o liturgiji

Biskup Blaise Kurz i njegov suradnik o. De Pauw

Biskup Blaise Kurz i njegov suradnik o. De Pauw

 

Msgr. Blaise Kurz, hrabri i pravovjerni biskup koji je prvi ustao protiv drugovatikanista jednom je primijetio: “U istinskoj (staroj) Misi se ništa ne mijenja osim kruha i vina. U novoj ‘misi’ se sve mijenja osim kruha i vina.” 

Informacije u postu o biskupu Blaise Kurz: http://introiboadaltaredei2.blogspot.com/2016/06/a-forgotten-hero.html

Msgr. Kurz je bio sudionik II. Vatikanskog i pripadnik skupine ortodoksnih otaca koji su bili pravovjerna manjina. 1966. godine javno je osudio II. Vatikanski sabor!

Modernist pod krinkom tradicionalista

Drugovatikanski učitelj i nadobudni mladi peritus: Karl Rahner i Joseph Ratzinger

Drugovatikanski učitelj i nadobudni mladi peritus: Karl Rahner i Joseph Ratzinger

 

Joseph Ratzinger ili lažni papa Benedikt XVI., idol Ecclesia Dei grupe: ‘polutradicionalnog’ i ‘konzervativnog’ logora. Oni ga, naime, drže za velikoga papu i vrhunskog teologa. Joseph Ratzinger koristi krinku pravovjerja kako bi ubacio kompleksne teološke pojmove i hegelovsku koncepciju (koje spomenute skupine ne mogu i/ili ne žele proniknuti zbog kontaminacije novom teologijom) iza kojih je sakrio svoje hereze i zablude. Treba biti solidno teološki potkovan kako bi se uočile Ratzingerove hereze i zablude (http://novusordowatch.org/benedict-xvi/) koje su razrađene na modernističkoj matrici Karla Rahnera, sudionika II. Vatikanskog ‘sabora’: pripadnika liberalne struje koja je uvela revolucionarne sheme, metode i zaključke, te izazvala opći otpad od katoličke vjere.

Ratzinger je bivši profesor u Regensburgu. Imao je strelovit uspon u svojoj karijeri. Poznato je da osobe s doktorskim i profesorskim titulama imaju najveće šanse za napredak. Uostalom, cijelu je svoju karijeru obilježio ‘teološkim’ i inim izdanjima.

Izabran je za papinskog uzurpatora 2005. nakon smrti Karola Wojtyłe. Autor je sablažnjivoga tzv. motuproprija Populus Summorum Pontificum 2007. godine u kojem sramotno degradira tradicionalni misni obred i favorizira ekskomunicirani Novus Ordo ‘missae’. Tipičan modernistički potez koji dolikuje velikim hereticima.

2011. godine sazvao je međureligijski molitveni susret u Asizu i potvrdio svoje otpadništvo. Molio se u džamiji s muhamedancima. Primao ‘blagoslove’ plemenskih vračeva, heretika, raskolnika i inovjeraca.

Čudesan Ratzingerov modernistički opus nije ostavio ni jednu mrlju kod lažnih tradicionalnih katolika. Zašto? Jer su sinovi otpadničkog i heretičnog II. Vatikanskog sabora.

Ne može se istodobno biti Božji i vražji učenik.

Njihove anomalije i koegzistencija s herezama i zabludama po uzoru na Rahnerova učenika i nadobudnog ‘koncilskog’ peritusa Josepha Ratzingera su Božja kazna za izdaju Njega i Jedne, Svete, Katoličke i Apostolske Crkve koju je ustanovio Isus Krist.

Učinkovita zabluda za sve koji prezreše Istinu!

Zaslijepi im oči, stvrdnu srca; da očima ne vide, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih ozdravim. (Ivan 12, 40 – 41). 

Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet. Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga. (Galaćanima 1, 6 – 11). 

Modernizam je sinteza svih hereza. (Sv. Pius X., enciklika Pascendi). 

Nakon svega uporno tvrditi da je Joseph Ratzinger tradicionalni katolik, mogu samo osobe koje su duhovni i intelektualni slijepci.

Aleksandar VI. Borgia vs Jorge M. Bergoglio

 

Grijehe Aleksandra VI. na polju morala nadmašio je svojom propagandom Jorge Bergoglio i nadodao im hereze na polju crkvenih doktrina. Borgia je bio pravovjeran papa za razliku od Bergoglia koji je uzurpator papinstva.

Bog s razlogom dopušta tri vrste ljudi: jedne šalje kao veliki blagoslov Katoličkoj crkvi, druge postavlja kao pokoru za neokajane grijehe katolika, a treće dosuđuje kao kaznu u vremenima općega otpada od vjere.

Crkva kroz povijest hodi križnim putem u nasljedovanju Isusa Krista!

 

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

%d blogeri kao ovaj: