Daily Archives: 09/04/2016

Apsurdnost R&R pozicije

back-to-basics

 

Može li javni heretik postati Vikar “Vječnog Rima” i istodobno biti predvodnik “modernističkoga Rima”? Može li Katolička Crkva naučavati Istinu i Laž? Bipolarni teološki položaj (poremećaj) koji zagovara R&R kamp oslanja se na protukatoličku filozofiju teza + antiteza = sinteza ili istina + laž = lažna istina. 

Ništa se drugo ne može očekivati od njih jer su svoje želje projicirali na pogrešnim filozofskim premisama koje je Katolička Crkva odavno osudila znajući da one produciraju kompromis između istine i laži, a koji je u teologiji nemoguć i bogohulan.

Svi se pravovjerni pretkoncilski teolozi slažu da javni heretik ne može postati Papa jer nije katolik. To je tako logično i toliko jednostavno da tu logiku mogu razumijeti i vrapci na grani.

Ipak, postoje ljudi koji se panično užasavaju prazne Svete Stolice te su izgradili bedem zabluda u svojoj glavi zavaravajući sebe do te mjere i jednostavno ignorirajući tolike dokaze pretkoncilskih Papa i teologa pa su konstruirali apsurdan sustav izlika karikaturalno kontekstualizirajući teološku cijelinu na sitne fragmente kako bi naciljali odgovor koji bi im umirio savjest.

Papinstvo ima teološku pozadinu koja je odavno regulirana. R&R kamperi kopiraju mnoge kanone, enciklike, crkveno pravo, sabore i sve ostalo od prije Drugog vatikanskog sabora i ono što Katolička Crkva obvezuje u pogledu papinstva i tim se stvarima služe pokušavajući dati zakonitost javnim hereticima ili manje precizno, antipapama (antipapa ne mora biti heretik). Jednostavno rečeno, kite svoje lažne pastire tuđim perjem. Ono što opravdava Papu ne opravdava javnog heretika!

Teza + Antiteza = Sinteza je poguban sustav kojim se Bog ne koristi ni u svojoj Katoličkoj Crkvi jer je On apsolutna Istina.

Školski primjer demontaže položaja kojega se drži R&R kamp pronašao sam u članku Getting Back To Basics.

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine - from Kentucky Graze on Truth from the Catholic Church

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

totalitarizam - politička korektnost - homoseksualizacija društva u cilju depopulacije - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine - from Kentucky Graze on Truth from the Catholic Church

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

totalitarizam - politička korektnost - homoseksualizacija društva u cilju depopulacije - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

%d blogeri kao ovaj: