Monthly Archives: Veljača 2016

Biskup SSPX-a, Richard Williamson, uskoro posvećuje dom Tomása de Aquina Fereiru da Costu za biskupa

 

msgr. Jean-Michael Faure, msgr. Richard Williamson i Dom Tomás de Aquino Fereira da Costa (prvi zdesna)

msgr. Jean-Michael Faure, msgr. Richard Williamson i Dom Tomás de Aquino Fereira da Costa (prvi zdesna)

 

21. siječnja 2009. antipapa Benedikt XVI. je povukao novoredno nevažeće izopćenje njegova prethodnika Ivana Pavla II., koji je ‘izopćio’ msgr. Marcela Lefebvrea i četvoricu novih biskupa koje je 1988. godine posvetio bez dopuštenja antipape Wojtile, kako bi osigurao budućnost Svećeničkog bratstva svetog Piusa X (SSPX).

Msgr. Lefebvre je preminuo 1991. godine. 

U listopadu 2012. msgr. Richard Williamson je isključen iz Neo-SSPX-a zbog – prilično ironično – neposlušnosti navodno zakonitom autoritetu msgr. Bernarda Fellaya iz novoga SSPX-a koji je pojačao napore u približavanju krivovjernim autoritetima na Svetoj Stolici koja je uzurpirana nakon smrti Piusa XII. Znakovit je novi smjer biskupa Fellaya koji je naglasio da nije sporno 95 posto II. vatikanskog sabora. 

Modernizacija novog SSPX-a se nastavlja ubrzanim koracima kako bi se nadišle razlike nakon što su se NO-kardinal W. Brandmüller i NO-biskup A. Schneider u svojstvu Bergogliovih vizitatora, pozitivno izjasnili o liberalizaciji novog SSPX-a čije naivno vodstvo predvodi lukavi biskup Fellay u smjeru novorednoga kanonskog priznanja iz previše herezama opustošenog Rima.

fellay_smaller (2)Prihvaćanjem konkretnije novoredne jurisdikcije biskup Fellay bitno zanemaruje “prepoznaj & odupri se – poziciju” koju je zagovarao pok. nadbiskup Marcel Lefebvre. Ta pozicija zagovara liniju koja ignorira poslušnost antipapi u svemu što nije u skladu s tradicionalnim naukom Crkve dok istovremeno priznaje njegov autoritet smatrajući ga papom te ignorirajući materijalne i formalne hereze drugovatikanskih antipapa koji su dokazano bili heretici i prije njihovog izbora za antipapu.

Novi smjer kojim kormilari vodstvo reformiranog SSPX-a stavlja naglasak na približavanju krivovjernoj modernističkoj 2VK-Crkvi i usklađivanje Neo-SSPX-a na štetu pozicije msgr. Lefebvrea. Gledano iz pozicije SSPX (MC)-Marian Corps koje vodi msgr. Williamson, biskup Fellay se bori za naklonost novopristiglih članova i ostalih neokatolika zanemarujući i slabeći izvornu poziciju i djelovanje SSPX-a da što brže uđe u novi Rimski klub, gazeći sve ono što je stvorio nadbiskup Lefebvre.

Pfaure19. ožujka 2015., msgr. Richard Williamson je posvetio o. Jean-Michael Faurea za biskupa. Ređenje je bilo u Nova Friburgo kod grada Rio de Janeiro (Brazil). Bernard Fellay je odmah osudio Williamsonov čin izjavom da se novo biskupsko posvećenje msgr. Faurea “uopće ne može usporediti s posvećenjima iz 1988.” Novoredni Rim je lukavo šutio prepuštajući Bernardu Fellayu da osudi msgr. Williamsona umjesto njih kako bi im dokazao svoju lojalnost. Za nagradu je kasnije od modernističkog Rima dobio službu kanonskog suca koji je nadležan za njemu pretpostavljene svećenike. Na isti kalup reagirali su mnogi da je aktom posvećenja novog biskupa, msgr. Richard Williamson i msgr. Jean-Michael Faure, upali u kaznu automatskog izopćenja jer su bez dopuštenja antipape Bergoglia sudjelovali u nezakonitom činu konsegracije – biskupskog posvećenja. 

Neo-SSPX bi ove godine od antipape Bergoglia mogao dobiti novoredno kanonsko priznanje kako bi svim strujama 2VK-Crkve pokazao svoju veliku ‘milost’ u ‘Jubilejskoj Godini milosrđa’. Ecclesia Dei koju je ustanovio heretik Ivan Pavao II. za odbjegle svećenike iz SSPX-a, mogla bi se tako ojačati novim snagama koje imaju dopuštenje za izvanredni oblik Rimskog ne-reda (po Misalu heretika Ivana XXIII. iz 1962.) i bogatstvo modernističkog opusa za propovijedi i pastoralne finese od onih 95 posto II. vatikanskog sabora koje je priznao i msgr. Bernard Fellay. 

Krenulo je sa Bergogliovim dopuštenjem primanja sakramenata kod novog SSPX-a, a dovršit će se zdravicom šampanjcem msgr. Fellaya i ‘msgr.’ Pozza. 

Na drugoj strani u Otporu koji predvodi msgr. Richard Williamson, osušit će se sv. ulje biskupskoga posvećenja na novom biskupu msgr. Tomásu de Aquinu Fereiri da Costi. Njegova misija je pojačati dinamiku unutar SSPX (MC) i poslužiti msgr. Williamsonu jer bi se Neo-SSPX trebao početi rasipati nakon što se stavi pod heretičnu post-Rimsku jurisdikciju pa bi došlo do masovnijih prelazaka iz njega u Otpor. 

IMG_0054Biskupsko ređenje Dom Tomása de Aquina je najavljeno 19. ožujka 2016., točno godinu dana nakon što je biskupsku posvetu dobio msgr. Jean-Michael Faure. Msgr. Richard Williamson uspješno slijedi pravac pok. nadbiskupa Lefebvrea zaređujući svoje nasljednike. Ovo je tek početak. SSPX strogog opsluživanja će se osigurati novim biskupima koji su mlađi od prve trojice. 

Msgr. Bernard Fellay uspješno radi na planu da servira Neo-SSPX kao obilan ručak na stolu modernističkim vukovima iz Rima. Uzrokovat će strašne posljedice podređenim svećenicima, redovnicima, redovnicama i laicima, a sve je izglednija mogućnost raskola u novom SSPX-u.

Antipapa Bergoglio je specijalist u razbijanju zajednica koje potpuno ne slijede zacrtani put koji je odredio II. vatikanski sabor.

Upozorenje Gospodina Isusa Krista o novoj heretičnoj misi

a warning-5 (1)

 

Nova misa sadrži riječi koje su omražene u mojim očima. (Gospodin Isus Krist) 

 

Modernistički duh otpaloga nadbiskupa i heretika Annibalea Bugninija koji je 1969. godine s dopuštenjem antipape Pavla VI. i uz asistenciju šestorice protestantskih teologa, stvorio novi obred mise te grubo kršeći dogmatske zaključke Tridentskog sabora i bulu Quo Primum Tempore s kojom je papa sveti Pius V. potvrdio kodifikaciju tradicionalnog obreda Mise, kao i ozbiljna upozorenja dvojice kardinala, Ottavianija i Baccija koje su uputili Pavlu VI., producirao je stravične posljedice po vjeru katolika.

Upozorenje Majke Božje da će masovni otpad od vjere krenuti od vrha hijerarhije nije bilo ozbiljno shvaćeno a prepisano je rukom sestre Lucije na posljednjoj stranici koja je poznata kao III. Fatimska tajna. Dokument je sklonjen od očiju javnosti i strogo čuvan a postkoncilski antipape su davali lažna objašnjenja koja se ne uklapaju u kontekst poruka Djevice Marije i događaja nakon smrti posljednjega pravovjernog pape Piusa XII.

Mislim da je sadržaj posljednje Fatimske tajne toliko stravičan da ga ni antipape nisu imale hrabrosti ili interesa objaviti svijetu. Ovo potonje je daleko izglednija mogućnost!

U neobjavljenoj Fatimskoj poruci je vjerojatno riječ o novoj Crkvi koja je nastala na Drugom vatikanskom saboru (1962. – 1965.): onoj istoj koju je još jedna priznata mističarka bl. Anna Katarina Emmerich nazvala Crkvom Tame. To nisu bile samo dvije mističarke (na fotografiji je fragment Gospodinove poruke upozorenja koju je osobno izrekao francuskoj mističarki Marie-Julie Jahenny kako bi je ona prenijela svome biskupu) čija se proročanstva savršeno nadopunjuju i preklapaju. Bilo je još takvih upozorenja kroz bližu i daljnju povijest Katoličke Crkve a koja su ciljala na drugu polovicu XX. stoljeća i o vremenu koje je još aktualno.

No, to i nije toliko važno jer po tradiciji Crkva ima svoje rigorozne metode provjere koje vuku korijen po onoj poznatoj rečenici sv. Pavla apostola, koja nam svima poručuje a posebno prelatima: “Ispitujte duhove da li dolaze od Boga.”

Krivovjerna ekipa Bugninijevih stručnjaka, liberala i njihovih protestantskih prijatelja iz Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, a koja je stvorila monstruozni liturgijski obred prepun protestantskih formula negirajući sve doktrinarne elemente i postojeće liturgijske obrasce, tim se završnim činom i pod milostivom podrškom antipape Pavla VI. stavila u poziciju najtežeg izopćenja i fundamentalnim uzrokom svih nevolja koje su nepovratno iskrivile i uništile vjeru milijardama katolika.

Strašan uteg odgovornosti svim spomenutim protagonistima liturgijske reformacije koja je protjerala tradicionalni latinski obred Mise iz crkava nadomještajući ga liturgijskom grozotom pustoši.

Još se jednom potvrđuje poznata uputa iz Poslanice spomenutog apostola: “Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.”

Nije prijeko potrebno postati teolog kako bismo shvatili principe uzroka i posljedice na koje nas je mudro upozorio veliki apostol.

Jednostavno se moramo otvoriti Božjoj istini u svjetlu dogmatskih činjenica!

Hrabrost za svjedočenje istina vjere, temeljna je odlika pravovjernih katolika.

Da bismo pronašli prave odgovore moramo postavljati adekvatna pitanja.

Igra: Pronađi Franjin križ

bergoglio-hides-christ

 

 

A govoraše svima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?” “Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.” (Lk 9, 23 – 26)

Bergoglionator

bergoglio-reformator_med

 

Njegov zadatak je reformirati tj. deformirati sve ono što mu se čini da posjeduje i promile katolicizma u sebi. Poput hladnog stroja koji na površini ima imitaciju ljudske kože i ugrađene računalne algoritme za oponašanje ljudskih osjećaja, Reformator se vrlo brzo pretvara u Deformatora, odnosno u Bergoglionatora koji umjesto oduzimanja života tijelu, svojim žrtvama pogubljuje dušu.

Svaka njegova sličnost sa stvarnim papinstvom je supstancijalno isključena ali mu njegova maska koja na prvi pogled prosječno upućenome promatraču djeluje papinski, postaje efikasnim instrumentom manipulacije u ostvarenju ciljeva: detektirati, izolirati i uništiti.

Bergoglio je stroj konstruiran za uništenje ostataka katoličke vjere!

Njegovi su dobri osjećaji lažni jer je stvoren u labaratoriju egoizma i egocentrizma, nagoni za hulu na Boga su njegov pokretač, osveta neprijateljima je vrhunski profinjena, potreba za novotarijama je manična.

Žudi da osvane na stranicama sekularnih magazina i časopisa. Prijateljuje sa javnim i tajnim neprijateljima Božjim i prima u privatnu audijenciju u svome betonskom bunkeru: heretike, raskolnike, židove, muhamedance, pedere, lezbijke, glumce, kvazikulturnjake, pjevače, show zvjezdice, ljevičare i sav poznati svjetski ološ.

Pljuje po tradicionalnim katolicima i svima onima koji se tako smatraju. Njegova teologija je revolucionarna u odnosu na njegove prethodnike. Toliko revolucionarna i unakažena da se ne može ni zvati teologijom.

Heretičnu teologiju i pojmove pod maskom katoličkih termina koristi samo kako bi novusordovce ostavio u uvjerenju da je papa.

Neke njegove novus ordo biskupije su morale platiti enormne novčane iznose žrtvama pedofilije koje su skrivile novoredne starješine. Moralno izopačenje mnogih njegovih podložnika je toliko raznoliko i odvratno da je bolje preskočiti tu temu u ovome postu.

Bergoglio donosi duhovnu smrt a njegov je posao odvesti novorednu Crkvu u totalni stečaj i uništenje.

Bergoglio je škorpion na leđima odvratne postkoncilske žabe koja ga plivajući nosi na leđima preko rijeke smrtonosnog modernizma. Njegova priroda mu neće dopustiti da ostane miran jer ga ona nagonski potiče da ju ubode u leđa svojim dugim zadkom u kojemu je smrtonosni otrov.

Bergoglio je smrtonosni stroj koji žudi da ostane objektom obožavanja širokih masa i masmedija.

On je kralj lijevih, liberalnih i mainstream medija i novus ordo ulizičkih novinara, web potrala, neo/konzervativnih i modernističkih blogera, heretika koji se pretvaraju da su vrhunski teolozi, vragu prodanih kardinala, biskupa i svećenika. Njegove reforme su opijum za mase.

Bergoglio je trenutačno vladajući diktator kojemu se oni klanjaju i strepe pred njegovim hirovima i zlim nagonima. Mnogi ga obožavaju i dive mu se, a neki to i s pomiješanim osjećajima straha i profinjena podmuklog karijerizma.

Svaki diktator je specifična vrsta bezdušnog stroja. Bergoglio je jedinstven u svijetu jer pokušava oponašati papu, a ustvari je najopasniji modernistički stroj koji je motor novoredne Crkve, dok su njegovi podanici korisno gorivo koje ga pokreće i podmazuje sklopove njegova mehanizma čija je svrha globalno duhovno uništenje duša.

On je utjelovljenje noćnih mora i terminator koji temeljito istrebljuje milosti u dušama koje su stvorene na Božju sliku.

Bergoglionator je hodajuća serija Biblijskih pošasti za kojeg je filmski Terminator neslana dječja šala počinjena od nestašnih klinaca iz kvarta!

Bergogliovo masonsko rukovanje

maxresdefault

 

Krv nije voda ili gdje ima dima, ima i vatre!

Ne znam jesu li analogije na mjestu? Zar je važno?!

 

 

Jorge Mario Bergoglio je mason koji poznaje sve vrste rukovanja kojima se novus ordo bossovi lažne 2VK-Crkve služe prilikom prijema u Vatikanu: papinskoj državi u kojoj su nekada služili pravi pape i istinska Vatikanska Kurija. Vatikan je dakle smrću posljednjega pape Piusa XII. preuzet (uzurpiran) od tzv. crkvene masonerije. Protokol na prvi pogled otkriva nebitne detalje: rukovanje!

Masonerija se od svojega osnutka zaklela da će srušiti Katoličku Crkvu i katoličke države. Dobar dio planova su ostvarili. Tko je rekao da Katolička Crkva uopće ne može preživjeti bez pape, taj je neinformiran ili dezinformiran. Upamtite ovo: dovoljan je samo jedan pravovjerni biskup koji će rediti druge biskupe i nove svećenike. Tako je činio sv. Atanazije – biskup Aleksandrije – u vrijeme arijanskog krivovjerja! Poznata je svečeva izreka: “Oni imaju mjesta [crkve, svetišta, zgrade] a mi držimo katoličku vjeru!” Kardinali su služba u Crkvi i imaju biskupski red kao jedan od tri stupnja svetih redova. Nije dakle nužno da kardinali (ako su heretici) izaberu papu, nego su biskupi taj glavni temelj, otkuda je sve krenulo. Pravilo da kardinali na Konklavi izabiru papu nije dogmatsko već stvar izbornoga zakona koje se u slučaju nužde može ignorirati ako su kardinali krivovjerci.

Slobodni zidari to dobro znaju za razliku od mnogih koji sebe nazivaju katolicima a vjeruju u sve osim u nauk Rimokatoličke crkve.

Dakle, šestorica koncilijarnih antipapa su, osim što su heretici, pod solidnom sumnjom da su povezani s masonerijom (tj. da su masoni) pa su time automatski izopćeni po čl. 2335 Zakonika kanonskog prava iz 1917. godine.

Povijest je pokazala nekoliko desetina antipapa koji su proglašeni antipapama jer nisu bili regularni pape, iz razloga što su jedni nametnuti kao protukandidati određene katoličke kraljevske loze kao oponent kandidatu drugoga katoličkog kralja a bili su dogmatski pravovjerni, pa do drugih antipapa koji su naknadno upali u herezu.

Specificum današnjih antipapa je u činjenici da su propovijedali i opservirali javne hereze prije svoga izbora u Konklavi. Pretkoncilska teologija je definirala činjenicu da javni heretik ne može postati papa jer nije katolik i član Katoličke Crkve te je time automatski izgubio svoju hijerarhijsku crkvenu službu kada je bio upao u javnu herezu. Dekleracijom koju proglašavaju kardinali kako bi se u slučaju pape koji je postao heretik na Petrovoj Stolici, upozoravaju svi katolici da pruže pasivni otpor, to jest otkažu potpunu poslušnost papi koji je postao heretik. Svrgavanje takvoga anti-pape od nižih hijerarhijskih subjekata je de facto i de jure nemoguće ali mehanizam kardinalske deklaracije štiti sve katolike od bilo kakvih obveza prema uzurpatoru i heretiku koji je to postao na Petrovoj Stolici. Naravno, potrebno je i spomenuti da takav heretik gubi svoju papinsku službu i prestaje biti zakoniti pastir jer se odvojio od Glave Crkve a ona je Isus Krist.

Posljedice masonskih antipapa su novi Bugninijev izopćeni protestanski Novus Ordo nered, novi sakramenti, nova stoglava hijerarhija, novi dikasteriji, novi Zakonik kanonskog prava iz 1983., nova teologija, novi pastoral, novi katekizam, novi ekumenizam, nove modernističke crkve i druge građevine, novi kler, vjerska sloboda svim lažnim religijama i raskolničkim sektama, nova diplomacija. Sve to i mnogo više proizvela je i instalirala masonerija postavljanjem Ivana XXIII. u Vatikanu.

Od nastanka masonerije i njenih sumnjivih lijevih, liberalnih i mnogih političkih ideologija kao i suvremene demokracije do vjerskoga spektra koji je ubacio heretično učenje novorednom Crkvom kako bi instalirali krivovjerni virus pomutnje da sve religije vode jednome Bogu, te u sljedećem koraku kada sazrije demonski duh sinkretizma koji bi po inerciji stvorio jednu protubožju svjetsku religiju: pa sve do filozofija prosvijetiteljstva, egzistencijalizma, humanizma; masonerija je degradirala sve aspekte katoličkog društva i zamijenila ih novim verzijama koje su temeljito masonske prirode.

Današnje društvo, države, ekonomija, religije, antikultura i svaki postojeći element je – izvan istinskoga tradicionalnog katolicizma koji nasljeduju pravovjerni katolici sedevakantisti – izrazito masonski koncept. Taj je koncept protubožji i jeka je pobune koju je izazvala Zmija u Edenskom vrtu. Dakle, radi se o konceptu samoostvarenja u čijem je središtu čovjek a ne Bog.

Tama je odsutnost svjetlosti. Ona je praznina. Poput Sotone!

Izvan Boga ne postoji nikakvo dobro.

Dok ova smrdljiva civilizacija krepava u zasluženim mukama samoostvarenja i na čiji grob nije grijeh izbaciti mokraču i odložiti fekalije (kao izraz autentične kritike) jer je apsolutno buntovna i sebeljubna, njezin mrtvački zadah i trulež treba ukloniti svim mogućim i dostupnim sredstvima: milom ili dopuštenom silom!

Jedino svemogući Bog, naravno katolički Bog ima apsolutno pravo na svoju vladavinu nad cijelim svijetom: ljudima i stvorenjem!

Na drugoj strani se nove članove masonerije 4. stupnja lukavo uvodi u sotonizam ili luciferijanstvo što se dakako preslikava na sve gore spomenute koncepte masonerije u pogledu njihova djelovanja.

Svako tajno društvo ima svoje obrede, simboliku i ciljeve. Masonerija je odavno preuzela Vatikan. Kreirala je novu religiju koja se korjenito razlikuje od Katoličke Crkve. Naravno, da bi plan uspio, morali su napraviti imitaciju koja bi se neukim ljudima izvan hijerarhije činila Katoličkom Crkvom i koja ne bi izazvala sumnju široke baze vjernika kao i nižega klera koji još nije bio prošao masonizacijski proces formacije.

Masonerija se koristi stupnjevitim promjenama po sistemu skuhane žabe kojoj svako malo zagrijavaju vodu za jedan stupanj. Žaba neće ni shvatiti o čemu se radi i prepustit će se lažnoj sigurnosti, a zapravo je samozavaravanje glavni faktor koji je izlaže smrtnoj opasnosti upravo zbog stupnjevitoga i teško zamjetnog procesa koji izaziva anesteziju osjetila, laganu i sigurnu smrt. To se zove odvraćanje pažnje sa bitnoga i premještanje težišta na efemerne stvari kako bi se ostvarile namjere.

Tolike enciklike i organizirano djelovanje pretkoncilskih papa protiv demona masonstva su pale u vodu nakon smrti pape Piusa XII. Upravo zbog Ivana XXIII. ‘Dobrog’: onog antipape kojega su novusordovci proglasili ‘svetim’ i u čije tijelo su ubačene otopine kako se ne bi raspalo. S velikim razlogom! Modernisti su na prevaru uspjeli podvaliti zaglupljenim masama da je Ivan XXIII. bio svetac čije je neraspadnuto tijelo dokaz, a zapravo cilj je subliminalne poruke za mase novusordovaca taj da se opravdaju hereze otpadničkoga pastoralnog sabora koji je ovaj heretik otvorio. Ivana XXIII. je masonerija nakon njegove smrti otvoreno u javnosti nazvala najvećim liberalom 20. stoljeća odajući mu najveće počasti.

Ivan ‘Dobri’ je bio dobro svladao masonsko rukovanje kao i ostali antipape nakon njega.

Marksist Franjo-Bergoglio je čisti masonski produkt od svojih novus ordo svećeničkih dana.

Mala škola rukovanja koja otkriva sotoniste s pregačom: 

 

Symbols-masonic_handshake

Antipape lažne 2VK-Crkve i njihovo masonsko rukovanje: 

john-xxiii-masonic-handshake

montini-the-marrano-mason

JPI

sh11

masonic-handshake-benedict_med

pope_masonic_handshake

 

Pouka za Korizmu:

Odrecite se neznanja i proučite katoličku vjeru bez korištenja novoredne literature!

Poruka pravim tradicionalnim katolicima:

Braćo u Kristu, izdržite još malo! Ostanite vjerni pravovjerju Kristovu kojega nema izvan Katoličke Crkve, i činite i dalje pokoru.

Masonerija i njezini pastiri će biti pobijeni dahom iz Gospodinovih usta ako se gorko ne pokaju i obrate.

U protivnom, poput idola i kumira iz starozavjetnih vremena poslužit će kao jame za nečist: ondje gdje im je mjesto.

2VK-Crkva nije ništa drugo nego nova religija koja je skrojena po mjeri zabludjeloga čovjeka. Novi protestantizam koji komično i bez uspjeha pokušava oponašati katolicizam.

Bog se ne da izrugivati pa heretike prepušta njihovim opačinama i krivovjerju, koje su vidljive zdravom razumu koji egzistira samo u svjetlu pravovjerja.

Bog je istinsko Svjetlo!

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

¿Quis ut Deus? Veritas Vincit

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

¿Quis ut Deus? Stat Veritas

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

AMOR DE LA VERDAD

IGLESIA CATÓLICA igual en 2000 años hasta la muerte de Pío XII

Ecclesia Militans

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Gertrude the Great

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Introibo Ad Altare Dei

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

: Quidlibet :

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TraditionalMass.org Articles

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

True Restoration

Defensor Blog ⚜️ Traditional Catholicism ⚜️ Apostolica Sedes Vacans

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

%d blogeri kao ovaj: