Biblija i ravna Zemlja

Bog Stvoritelj je Istina i Njegovo Sveto pismo je u Istini!

 

■■■ 

Video za heliocentrizmom indoktrinirane kršćane, tj. katolike i heretične ‘kršćane’ (istočne ‘Ortodokse’, Novus Ordo religiju i druge protestante) koji nikada nisu pročitali Bibliju (Sveto pismo): knjige Starog i Novog Zavjeta (Saveza) 🙂

■■■ 

NASA u službi velike obmane i laži 

 

Sotona je otac laži!

 

Oglasi

Islam je babilonska bludnica

 

Meka je središte najkrvoločnije lažne religije današnjice. Islam je sotonin kult koji negira Presveto Trojstvo i Isusa Krista kao Sina Božjega. Meka je u pustinji Saudijske Arabije i leži na sedam brežuljaka i njezina je udaljenost od Jeruzalema 666 milja. U simbolici islama broj 666 ima svoje specifično mjesto.

Muhamed je rekao:

Nema nijednoga među vama [muslimanima] kome nije dodijeljen džin [demon].😈 (Sahih Muslim 39:6757😈)

 

Karikature unutar i izvan svojih okvira

 

Na pseudo-konzervativnoj stranici gloria.tv u verziji stripa nalazi se rubrika s karikaturama Jorge Bergoglia.

U novoj ‘crkvi’ postoji nekoliko struja koje se međusobno sukobljavaju oko vlasti. Svima njima je zajednička poveznica prihvaćanje ‘II. Vatikanskog sabora’. Katastrofa čiji su dekreti, konstitucije i ostali dokumenti tako formulirani da ostavljaju prostora dvosmislenim interpretacijama. Jedna struja prihvaća liberalno tumačenje, a druga takozvano konzervativno načelo začinjeno hegelijanskom dijalektikom.

Doista, nitko razuman od pripadnika takve ‘crkve’ ne može očekivati masovan povratak pravovjerju, jer se radi o duhovnoj, intelektualnoj, moralnoj i svakoj mogućoj zarazi koja je neizlječiva. Rješenje je u Božjim rukama! Hoće li Providnost modernizam kao herezu svih hereza prepustiti zubu vremena kako bi se ugasio, ili će poslati veliku kaznu na svijet zbog lažne crkve koja se pojavila nakon smrti Pija XII., plan je Božji koji nikome nije otkrio: ali da su neki sveci i blaženici dobili objavu od Krista i Blažene Djevice Marije kako će se pojaviti lažna crkva, već nam otkriva činjenicu da je prava Katolička Crkva stoljećima slala ozbiljno upozorenje na veliku opasnost svim budućim naraštajima.

 

 

Smrtonosne zamke Zloga

Plaća za neokajane grijehe je vječna osuda na Pakao u kojemu će Lucifer i ostali zli anđeli zauvijek mučiti proklete duše. Odavno to čine! Pakao postoji i u njemu je većina čovječanstva koje je prije živjelo.

Crkveni oci su naučavali da se rijetki spasavaju, odnosno da gotovo svi ljudi završe u paklu. Sin Božji je rekao: Mnogo je zvanih i malo odabranih – za vječni život u slavi.

 

Korak po korak do Pakla

 

Nikako ne slijedite heretika Bergoglia ako vam je stalo do spasenja duše!

Pakao je pun osuđenih duša koje nisu vjerovale u vječno prokletstvo pakla, mnoštvo duša koje nisu umrle duhu svijeta izručujući se Kristu i Katoličkoj Crkvi, te one koje su ignorirale njegovo postojanje.

Herezijarh Bergoglio se koristi drevnom metodom stupnjevitoga poricanja stvarnosti koju je Sotona usavršio:

– Zna Bog da ako budete jeli plodove ovoga stabla, postat će te bogovi!

– Nema pakla i vječne kazne za bilo kakve grijehe!

– Đavao ne postoji!

– Sve je plod evolucije!

– Čovjek je vrhunaravno biće!

– Vjeruj u sebe! Razmišljaj pozitivno! U tebi je sva snaga koju trebaš iskoristiti za svoju sreću!

– Grijeh ne postoji!

– U tebi je bog! (sam svoj bog)

– Znanost je demantirala stare kršćanske dogme i pobijedila mračni Srednji vijek!

– Živi kako želiš!

– Postoji nešto: neka sila i energija u nama i oko nas!

– Graditelj svemira! Nismo produkt matematičke slučajnosti!

– Sloboda za sve religije, jer u svima njima ima istine!

– Lucifer je kreator čovjeka, sila i energija kozmosa!

Na kraju ljudske povijesti dolazi kratka vladavina Antikrista!

Bergoglio se slaže sa svim navedenim postavkama. Srdačno prima u goste sve ljude koji zastupaju jednu ili više poganskih filozofija Sotone.

Put u pakao nije popločan dobrim namjerama. Katolička Crkva nepogrešivo naučava posljednje stvari čovječje:

– Smrt

– Sud

– Vječno blaženstvo za dobre i pakao za zle!

 

Sa strahom i trepetom radite na svome spasenju!

 

Stvaranje novog obreda mise: 1948 – 1969

U početku bijaše Bugnini … 

 

 

 

o. Anthony Cekada: Teološka kritika novog obreda Pavla VI.

 

Sveta Stolica nije od materije ili tvari

 

Sveta Stolica nije od materije. Ona je postavljena po Gospodinovu obećanju prvenstva sv. Petru:

 

Ti si Petar Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata pakla neće je srušiti.

 

Dakle, Sveta Stolica je na obećanju apostolskog prvenstva i ona nije materijalne, nego duhovne i mistične pastirske naravi po izravnome Gospodinovu obećanju i službi.

Papa zapravo sjedi na takvoj Svetoj Stolici. Na onoj Stolici na kojoj je heretiku nemoguće sjesti, jer ne pripada Katoličkoj Crkvi. Heretik sjedi na stolici krivovjerja!

Papu mogu prognati bilo kamo, ali njegova je papinska Sveta Stolica uvijek uz njega. Ondje gdje je Papa, tu je Sveta Stolica!

Kerubini čuvaju Svetu Stolicu pa je stoga ona nedodirljiva heretiku. Mnogi u neznanju vjeruju da manifestirani heretik može sjediti na Svetoj Stolici. To je zabluda koju su jasno pobili mnogi teolozi. Sv. Robert Bellarmino je kao papinski teolog u svome djelu De Romano Pontifice (O Rimskome Prvosvećeniku) objasnio nauk o papinstvu i kako je nemoguće javnome heretiku uzurpirati Svetu Stolicu iz jednog temeljnog razloga: Heretik nije katolik, i kao takav nije član Katoličke Crkve!

Javni heretik je izgubio sve crkvene službe koje je prethodno imao kao đakon, svećenik, biskup i kardinal. Njegove službe su nezakonite i pod prokletstvom crkvene ekskomunikacije.

 

Lažni talmudski mesija protiv Mesije Isusa Krista

 

Neobraćeni Židovi su tijekom Kristova javnog djelovanja odbacivali Sina Božjega. Pogrešno shvaćanje starozavjetnih pisama dovelo ih je do zaključka da Bog jamči političkog mesiju koji će ih osloboditi rimske okupacije, ujediniti zemlju i učvrstiti novo izraelsko kraljevstvo.

Isus Krist se svojim božanskim autoritetom pozivao na vječno nebesko kraljevstvo spašenih od pakla grijeha i smrti na koje su upućivali starozavjetni proroci. Kristovom otkupiteljskom smrću na križu prestaje autoritet starog saveza i već od Njegova Uskrsnuća iz groba farizeji su pokušali zataškati čudo optužujući apostole za krađu Gospodinova tijela.

Apostoli i drugi učenici su se isprva molili u židovskim sinagogama i pred njima propovijedali uskrslog Krista kako bi obratili Židove. Reakcija nije izostala i nastao je krvavi progon prve kršćanske zajednice u svetoj zemlji.

Obraćenjem sv. Pavla iz Tarza s vremenom nastaju prve zajednice kršćana u Maloj Aziji i ostalim provincijama Rimskog carstva. No, svugdje je dolazilo do velike mržnje na kršćane upravo zahvaljujući neobraćenim Židovima.

Talmud otkriva projekt koji poziva Židove potencirajući svjetonazorska rasistička pravila čiji je cilj stvaranje velike židovske države koju će utemeljiti njihov politički mesija.

Cionistički pokret je preslika talmudske koncepcije koja je radikalno isključiva i usmjerena protiv nežidova. Politički, religijski, pravni i svaki pripadajući sustav koji odiše mržnjom na Isusa Krista, Katoličku Crkvu, nekršćane i druge narode.

 

 

Cionisti imaju svoj Mein Kampf

Talmud!

 

 

 

Hegel, Bergoglio i Ratzinger

 

Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine. (2. Petrova 2, 1-2). 

Bergogliova sablažnjiva anticrkva nastala je od Novus Ordo religije II. vatikanskog sabora.

Očekuje se raskol između dvije glavne struje: Ratzingerove i Bergogliove.

Obje struje se naslanjaju na II. vatikanski sabor. Bergogliova neoliberalna struja u progresivističkoj mjeri od ratzingerijanaca koji sabor tumače u duhu Ratzingerove liberalne ‘Tradicije’ – mješavina nove hegelovske i ‘stare’ katoličke teologije – a ne pravovjerja.

Teza + Antiteza = Sinteza.

Istina + Laž (hereza, zabluda, lažni moral) = Lažna istina.

Bezbožni Hegelov princip je ugrađen u temelje gore navedenih skupina.

Jednostavna činjenica da bergogliovci i ratzingerijanci nisu Jedna, Sveta, Katolička i Apostolska Crkva.

Rušenje crkvenih doktrina po prikazanom hegelijanskom principu II. vatikanskog sabora za posljedicu odvodi u krivovjerje: izopačuje duše i producira nove dogme i moral, dokazujući da one nisu od Boga i Njegove Katoličke Crkve koja po Gospodinovu obećanju sv. Petru Apostolu ne može naučavati hereze i zablude.

Bergoglio i Ratzinger su Hegelovi učenici.

Ne slijedite heretike ako Vam je stalo do spasenja duše.

 

Globus ili Ravna Zemlja

 

Globus ili okrugla zemlja (sfera, kugla): osnova za evoluciju, veliki prasak, indoktrinacija, ateizam (bezboštvo), izvanzemaljci, poganizam, okultizam, suvremeni oblici ropstva, novi svjetski poredak, sotonistička kontrola svijeta, Antikrist, Žig Zvijeri i za mnoge duše vječnost u paklu.

Ravna Zemlja: opisana u Bibliji, potkrepljuje Bibliju (Sveto pismo), znanstveno dokazana, pokazuje na Boga kao Stvoritelja, razotkriva sotonsku prevaru, spoznajemo istinu koja oslobađa i učvršćuje vjeru u Boga koji daruje vječni život.

 

 

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

AMOR DE LA VERDAD

que preserva de las seducciones del error” (II Tesal. II-10).

Ecclesia Militans

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

St. Gertrude the Great

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

Introibo Ad Altare Dei

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

: Quidlibet :

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

TraditionalMass.org Articles

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

True Restoration

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

Traditional Catholic Education

A Traditional Catholic(Sedevacantist) Site.

Call Me Jorge...

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

AMOR DE LA VERDAD

que preserva de las seducciones del error” (II Tesal. II-10).

Ecclesia Militans

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

St. Gertrude the Great

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

Introibo Ad Altare Dei

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

: Quidlibet :

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

TraditionalMass.org Articles

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

True Restoration

Apostolica Sedes Vacans ➕ Tradicionalni Katolicizam

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

%d bloggers like this: