Smrtonosne zamke Zloga

Plaća za neokajane grijehe je vječna osuda na Pakao u kojemu će Lucifer i ostali zli anđeli zauvijek mučiti proklete duše. Odavno to čine! Pakao postoji i u njemu je većina čovječanstva koje je prije živjelo.

Crkveni oci su naučavali da se rijetki spasavaju, odnosno da gotovo svi ljudi završe u paklu. Sin Božji je rekao: Mnogo je zvanih i malo odabranih – za vječni život u slavi.

 

 

Oglasi

Korak po korak do Pakla

 

Nikako ne slijedite heretika Bergoglia ako vam je stalo do spasenja duše!

Pakao je pun osuđenih duša koje nisu vjerovale u vječno prokletstvo pakla i koje su sumnjale u njegovo postojanje.

Herezijarh Bergoglio se koristi drevnom metodom stupnjevitoga poricanja stvarnosti koju je Sotona usavršio:

– Zna Bog da ako budete jeli plodove ovoga stabla, postat će te bogovi!

– Nema pakla i vječne kazne za bilo kakve grijehe!

– Đavao ne postoji!

– Sve je plod evolucije!

– Čovjek je vrhunaravno biće!

– Vjeruj u sebe! Razmišljaj pozitivno! U tebi je sva snaga koju trebaš iskoristiti za svoju sreću!

– Grijeh ne postoji!

– U tebi je bog! (sam svoj bog)

– Znanost je demantirala stare kršćanske dogme i pobijedila mračni Srednji vijek!

– Živi kako želiš!

– Postoji nešto: neka sila i energija u nama i oko nas!

– Kreator svemira! Nismo plod matematičke slučajnosti!

– Sloboda za sve religije, jer u svima njima ima istine!

– Lucifer je kreator čovjeka, sila i energija kozmosa!

 

Bergoglio se slaže sa svim navedenim postavkama. Srdačno prima u goste sve ljude koji zastupaju jednu ili više poganskih filozofija Sotone.

Put u pakao nije popločan dobrim namjerama! Katolička Crkva nepogrešivo naučava posljednje stvari čovječje:

– Smrt

– Sud

– Vječno blaženstvo za dobre i pakao za zle!

 

Stvaranje novog obreda mise: 1948 – 1969

U početku bijaše Bugnini … 

 

 

 

o. Anthony Cekada: Teološka kritika novog obreda Pavla VI.

 

Sveta Stolica nije od materije ili tvari

 

Sveta Stolica nije od materije. Ona je postavljena po Gospodinovu obećanju prvenstva sv. Petru:

 

Ti si Petar Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata pakla neće je srušiti.

 

Dakle, Sveta Stolica je na obećanju apostolskog prvenstva i ona nije materijalne, nego duhovne i mistične pastirske naravi po izravnome Gospodinovu obećanju i službi.

Papa zapravo sjedi na takvoj Svetoj Stolici. Na onoj Stolici na kojoj je heretiku nemoguće sjesti, jer ne pripada Katoličkoj Crkvi. Heretik sjedi na stolici krivovjerja!

Papu mogu prognati bilo kamo, ali njegova je papinska Sveta Stolica uvijek uz njega. Ondje gdje je Papa, tu je Sveta Stolica!

Kerubini čuvaju Svetu Stolicu pa je stoga ona nedodirljiva heretiku. Mnogi u neznanju vjeruju da manifestirani heretik može sjediti na Svetoj Stolici. To je zabluda koju su jasno pobili mnogi teolozi. Sv. Robert Bellarmino je kao papinski teolog u svome djelu De Romano Pontifice (O Rimskome Prvosvećeniku) objasnio nauk o papinstvu i kako je nemoguće javnome heretiku uzurpirati Svetu Stolicu iz jednog temeljnog razloga: Heretik nije katolik, i kao takav nije član Katoličke Crkve!

Javni heretik je izgubio sve crkvene službe koje je prethodno imao kao đakon, svećenik, biskup i kardinal. Njegove službe su nezakonite i pod prokletstvom crkvene ekskomunikacije.

 

Lažni talmudski mesija protiv Mesije Isusa Krista

 

Neobraćeni Židovi su tijekom Kristova javnog djelovanja odbacivali Sina Božjega. Pogrešno shvaćanje starozavjetnih pisama dovelo ih je do zaključka da Bog jamči političkog mesiju koji će ih osloboditi rimske okupacije, ujediniti zemlju i učvrstiti novo izraelsko kraljevstvo.

Isus Krist se svojim božanskim autoritetom pozivao na vječno nebesko kraljevstvo spašenih od pakla grijeha i smrti na koje su upućivali starozavjetni proroci. Kristovom otkupiteljskom smrću na križu prestaje autoritet starog saveza i već od Njegova Uskrsnuća iz groba farizeji su pokušali zataškati čudo optužujući apostole za krađu Gospodinova tijela.

Apostoli i drugi učenici su se isprva molili u židovskim sinagogama i pred njima propovijedali uskrslog Krista kako bi obratili Židove. Reakcija nije izostala i nastao je krvavi progon prve kršćanske zajednice u svetoj zemlji.

Obraćenjem sv. Pavla iz Tarza s vremenom nastaju prve zajednice kršćana u Maloj Aziji i ostalim provincijama Rimskog carstva. No, svugdje je dolazilo do velike mržnje na kršćane upravo zahvaljujući neobraćenim Židovima.

Talmud otkriva projekt koji poziva Židove potencirajući svjetonazorska rasistička pravila čiji je cilj stvaranje velike židovske države koju će utemeljiti njihov politički mesija.

Cionistički pokret je preslika talmudske koncepcije koja je radikalno isključiva i usmjerena protiv nežidova. Politički, religijski, pravni i svaki pripadajući sustav koji odiše mržnjom na Isusa Krista, Katoličku Crkvu, nekršćane i druge narode.

 

 

Cionisti imaju svoj Mein Kampf

Talmud!

 

 

 

Hegel, Bergoglio i Ratzinger

 

Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine. (2. Petrova 2, 1-2). 

Bergogliova sablažnjiva anticrkva nastala je od Novus Ordo religije II. vatikanskog sabora.

Očekuje se raskol između dvije glavne struje: Ratzingerove i Bergogliove.

Obje struje se naslanjaju na II. vatikanski sabor. Bergogliova neoliberalna struja u progresivističkoj mjeri od ratzingerijanaca koji sabor tumače u duhu Ratzingerove liberalne ‘Tradicije’ – mješavina nove hegelovske i ‘stare’ katoličke teologije – a ne pravovjerja.

Teza + Antiteza = Sinteza.

Istina + Laž (hereza, zabluda, lažni moral) = Lažna istina.

Bezbožni Hegelov princip je ugrađen u temelje gore navedenih skupina.

Jednostavna činjenica da bergogliovci i ratzingerijanci nisu Jedna, Sveta, Katolička i Apostolska Crkva.

Rušenje crkvenih doktrina po prikazanom hegelijanskom principu II. vatikanskog sabora za posljedicu odvodi u krivovjerje: izopačuje duše i producira nove dogme i moral, dokazujući da one nisu od Boga i Njegove Katoličke Crkve koja po Gospodinovu obećanju sv. Petru Apostolu ne može naučavati hereze i zablude.

Bergoglio i Ratzinger su Hegelovi učenici.

Ne slijedite heretike ako Vam je stalo do spasenja duše.

 

Globus ili Ravna Zemlja

 

Globus ili okrugla zemlja (sfera, kugla): osnova za evoluciju, veliki prasak, indoktrinacija, ateizam (bezboštvo), izvanzemaljci, poganizam, okultizam, suvremeni oblici ropstva, novi svjetski poredak, sotonistička kontrola svijeta, Antikrist, Žig Zvijeri i za mnoge duše vječnost u paklu.

Ravna Zemlja: opisana u Bibliji, potkrepljuje Bibliju (Sveto pismo), znanstveno dokazana, pokazuje na Boga kao Stvoritelja, razotkriva sotonsku prevaru, spoznajemo istinu koja oslobađa i učvršćuje vjeru u Boga koji daruje vječni život.

 

 

Vrhunska obmana koncilskih heretika

 

Jorge Mario Bergoglio je prvi vođa Novus Ordo religije koji je instaliran po novim faličnim obredima za protestantskoga prezbitera, ‘posvećen’ za ‘biskupa’, proglašen ‘kardinalom’ i – naravno – nezakonito izabran za papu jer je javni heretik kao i njegovi petorica prethodnika.

Njihovi obredi kojima škripi bar jedna od tri komponente da bi sakramenti bili valjani, dodatni je uteg ispravnosti novorednih ređenja.

Ah, ne brinite, tu su SSPX teolozi i ostali otporovci koji će izgladiti kontradikcije u vašoj glavi.

Na kraju ćete biti indoktrinirani njihovim zbunjenim teološkim objašnjenjima kako su katolici sedevakantisti luđaci, heretici, teološki nepotkovani i izlistati će vam argumente iz riznice svojih otporničkih umotvorina da javnog heretika, oprostite, ‘papu’Franju’ može izopćiti (ekskomunicirati, anatemizirati) samo njegov nasljednik, pravovjerni Papa kojeg na konklavi izaberu javni heretici tzv. kardinali, koje je instalirao javni heretik Bergoglio i njegovi prethodnici Joseph Ratzinger, Karol Wojtyla i ostali koji su također prije i tijekom uzurpacije Svete Stolice bili javni heretici.

Izbor javnih heretika za crkvene službe je nevaljan i nezakonit. Kada bi nekim čudom namjeravali izabrati papu njihov bi odabir bio ništavan jer nisu članovi Katoličke Crkve.

Ah, ne brinite, tu su SSPX teolozi i ostali otporovci koji će vas prevesti žedne preko vode.

Na kraju ćete biti nafilovani profinjenošću njihovih teoloških kamikaza-objašnjenja i uvjereni da pripadate Katoličkoj Crkvi koja ima regularne pape, (Novus Ordo) misu, sakramente, pravovjerno živo učiteljstvo sa svojim enciklikama, ekleziologiju, strukture, i da su papa Franjo i njegovi crveni drugovi samo u običnoj pastoralnoj zabludi, te da II. Vatikanski sabor naučava par zabluda i nijednu herezu.

Onda bi vam mogla sinuti genijalna ideja da je najbolja alternativa vratiti uzurpatora Josepha Ratzingera na ‘Svetu Stolicu’ (možda se moliti za izbor jednog od četvorice dubia ‘kardinala’), pridružiti se ‘personalnoj prelaturi’ Fellayeve družine ili, još bolje, u neku ‘kanonski ‘regularnu’ skupinu koja pripada Ecclesia Dei grupi (FSSP, Institut Dobrog Pastira, Institut Krista Kralja ili slične indultovce), te se malo igrati tradicionalista: pohoditi ‘tradicionalnu misu’ nekog novorednog prezbitera, a u nedostatku iste otići na ‘konzervativniji’ protestantski obred javnog heretika Pavla VI.

Alternativa je da se anestezirate nekim hodočašćem u Međugorje i dok putujete u klimatiziranom autobusu na odredište, pročitate Knjigu Istine ili prolistate Amoris Laetitia ako vam je supruga prestala biti raj za oči dok zurite u noge i grudi seksualiziranih i oskudno odjevenih hodočasnica, a sve začinjeno u ritmu nekog pjesmuljka tipa Kumbaya my Lord od voditelja hodočašća (vozočašća) koji loše svira gitaru.

Ah, ne brinite, Bog je Ljubav i sve će biti u redu jer postoje važnije stvari od sitničarenja i cijepanja dlake.

“Tko sam ja da sudim”, “Crkvu ni vrata paklena neće srušiti” ili neki treći izgovor umirit će vašu eufemizmima utišanu savjest jer je nemoguće ono što je napisao tamo neki ludi sedevakantist kada sve okolo vrvi od tjelesnih i duhovnih ozdravljenja u karizmatskim zajednicama, svetištima, crkvama, a teolozi su vam sve detaljno objasnili. Vrlo učeni i sveti ljudi (?).

“Papa Franjo je nestašan i previše nekonvencionalan papa”, bit će Vaš zaključak nakon SSPX i ostale otporničke lobotomije.

“Papa Franjo nije Sotonin Vikar i heretik”, naružit će vas sredovječni ‘župnik’ koji je studirao ‘teologiju’ negdje u Njemačkoj, razočaran što je morao odgoditi incognito aranžman s ljubavnicom na moru.

Vrana vrani ne kopa oči!

Vaš zaključak na kraju: Bergoglio je papa, a ja sam katolik!

Sve je opet normalno.

Bog je Ljubav!

 

Ivan Krstitelj protiv Amoris Laetitia

 

Sveti Ivan Krstitelj je opomenuo preljubnika Heroda: “Ne smiješ imati žene brata svojega!”

Da se nakon čitanja Amoris Laetitia (‘Radost ljubavi’) prorok i svetac koji je krstio Sina Božjega danas pojavi ispred Bergoglia, reagirao bi svetom srdžbom zbog izrugivanja Krista, Katoličke Crkve i sakramenta ženidbe.

Jorge Bergoglio bi preneražen i sluđen pozvao policiju da uhiti drskoga divljaka koji je uznemirio preponizno i velemilosrdno Bergogliočanstvo, te izvrijeđao blasfemičnu ludost Radost Preljuba (Amoris Laetitia) i osudio njegov lažni nauk o braku.

 

Festum Sanctissimi Corporis Christi

 

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Præstet fides supplementum

Sensuum defectui.

 

Genitori, Genitoque

Laus et iubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. Amen.

 

Pius PP. XII – 12. lipnja 1950., Vatikan: 

 

Tradicionalna Tijelovska procesija: 

Call Me Jorge...

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

AMOR DE LA VERDAD

que preserva de las seducciones del error” (II Tesal. II-10).

Ecclesia Militans

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

St. Gertrude the Great

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

Introibo Ad Altare Dei

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

: Quidlibet :

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

TraditionalMass.org Articles

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

True Restoration

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

Call Me Jorge...

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

AMOR DE LA VERDAD

que preserva de las seducciones del error” (II Tesal. II-10).

Ecclesia Militans

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

St. Gertrude the Great

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

Speray's Catholicism in a Nutshell

Apologia for Sedevacantism and Catholic Doctrine

SCATURREX

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

St. Anthony of Padua - Hammer of Heretics

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

Introibo Ad Altare Dei

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

: Quidlibet :

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

TraditionalMass.org Articles

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

TRADITIO.COM: The Traditional Roman Catholic Network

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

True Restoration

Apostolica Sedes Vacans + Katolicizam bez kompromisa + Tradicija

Homunizam

homoseksualizacija društva - politička korektnost - totalitarizam - za roditelje: prevencija homoseksualnosti - svjedočanstva izlaska iz homoseksualnosti

%d bloggers like this: